CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS ENGLISH TESTSUczniowie naszej szkoły będą wkrótce mieli możliwość zdobycia znanego w wielu krajach certyfikatu Cambridge YLE, który potwierdza znajomość języka angielskiego.

Testy YLE zostały tak skonstruowane, że dzieci zaczynają od uczenia się prostych słów i zwrotów na poziomie Starters, a na następnych poziomach, Movers i Flyers, poznają coraz bardziej rozbudowany, trudniejszy język:

- Starters - na poziomie początkującym
- Movers - na poziomie A1,
- Flyers - na poziomie A2.

Testy YLE są przeznaczone dla dzieci w wieku 7 - 12 lat.

Test YLE składa się z trzech części (tzw. Papers):
- Czytanie i pisanie (Reading and Writing),
- Rozumienie ze słuchu (Listening),
- Mówienie (Speaking).

Cambridge Young Learners English Tests wyznaczają międzynarodowe standardy w nauczaniu języka angielskiego w szkołach podstawowych zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów. Wszyscy zdający na całym świecie są egzaminowani według tych samych zasad i dostają takie same certyfikaty Cambridge ESOL.

Pierwszy planowany termin egzaminu na terenie szkoły: grudzień 2011r. (egamin jest egaminem płatnym).


Home
stat4u
english polish dziennik elektronicznyPRIVATE PRIMARY SCHOOL KORNELÓWKA
91-744 Lodz, ul.Sucharskiego 3,
tel./fax:+48/42/ 656 19 06, mobile: +48
e-mail: informacja@kornelowka.edu.pl, www.kornelowka.edu.pl

© design by Agnieszka Wojtas about website