Statut
Ocenianie
Ocenianie
Kontakt

Opis Szkoły


Prywatna Szkoła Podstawowa Kornelówka to wyjątkowo przyjazna dziecku placówka oświatowa, w której panuje doskonała atmosfera do poznawania świata nauki oraz rozwijania zainteresowań.

Kameralny charakter szkoły sprawia, iż nasi uczniowie czują się w niej bardzo bezpiecznie, a każdy uczeń stanowi osobowość, nad którą pracuje zespół doświadczonych i bardzo dobrze przygotowanych do pracy z dziećmi nauczycieli.

Naczelnym priorytetem przyświecającym pracy każdego nauczyciela jest dobro dzieci. Mając na celu powyższe nakreśliliśmy następujące obszary działań:

1. Kształtowanie prawidłowych postaw,wartości i zasad etycznych uczniów.
2. Wspieranie przez szkołę wychowawczej funkcji rodziny.
3. Stałe podnoszenie jakości procesu kształcenia (rozszerzona oferta zajęć eukacyjnych).
4. Motywowanie uczniów do rozwijania indywidualnych uzdolnień i zainteresowań
   (bogata oferta zajęć pozalekcyjnych).
5. Współdziałanie społeczności szkolnej z instytucjami użyteczności publicznej
   (np.Muzeum Herbsta).
6. Stałe podnoszenie jakości bazy szkoły.
7. Promocja szkoły, pozyskanie nowych uczniów.


Zajęcia szkolne

Praca z uczniami zorganizowana jest w małych (maksymalnie 15 osobowych) grupach. Uczniowie mają poszerzony program z języka angielskiego (5 godzin w tygodniu), dodatkowe zajęcia z matematyki i języka polskiego. Bardzo prężnie działają przedmiotowe koła zainteresowań oraz szkolne koło Caritas. Czwartoklasiści rozpoczynają naukę dodatkowego języka obcego w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Od marca 2010 roku jedną godzinę zajęć sportowych stanowią obowiązkowe lekcje tańca.

W roku szkonym 2009/2010 szkoła rozpoczęła współpracę z oddziałem Muzeum Sztuki - Pałacem Herbsta, gdzie uczniowie uczestniczą w lekcjach muzealnych.

W tym samym roku szkolnym odbywają się Warsztaty ceramiczne - prowadzone przez artystę Monikę Koprowską.

Również od września dla uczniów naszej szkoły przewidziana jest jedna godzina basenu tygodniowo z nauką pływania, w ośrodku "Wodny Raj".

dalej ->>   

stat4uSZKOŁA PODSTAWOWA KORNELÓWKA
91-744 Łódź, ul.Sucharskiego 3,
tel./fax:+48/42/ 656 19 06, mobile: +48
e-mail: informacja@kornelowka.edu.pl, www.kornelowka.edu.pl

© design by Agnieszka Wojtas informacja o stronie