Osoba prowadząca: Agnieszka Czerwonka


Warsztaty filozoficzne to autorski projekt Agnieszki Czerwonki – filozofa, etyka i dziennikarza. Inaczej nazywane dociekaniami filozoficznymi, pomyślane są jako zajęcia problemowe. Obok przekazywania twardej wiedzy, mają za zadanie w miłej i przyjaznej atmosferze otworzyć dyskusję o problemach filozoficznych. Z pozoru banalne i najprostsze pytania okazują się tymi najtrudniejszymi. Szukanie nań odpowiedzi jawi się jako droga kręta i nie pozbawiona ślepych uliczek, ale podążenie jej ścieżką uczy pozbawionego błędów myślenia, rozwija umiejętność sprawnego i sensownego posługiwania się językiem oraz uzasadniania własnych wypowiedzi. Kładzie światło na zakamarki naszych myśli. Pozwala rozwinąć kompetencje językowe, racjonalność oraz inteligencję.

Program warsztatów filozoficznych obejmuje najważniejsze zagadnienia z zakresu głównych dziedzin filozofii: historii myśli ludzkiej, logiki, ontologii, estetyki, etyki oraz epistemologii. Na tych zajęciach będziemy więc szukać odpowiedzi na przykładowe pytania: jak myślimy?, czym jest prawda?, co jest dla mnie najważniejsze?, co to jest szczęście?, co to jest dobro?, czym jest piękno?, jak poznajemy świat? I na wiele innych.stat4uSZKOŁA PODSTAWOWA KORNELÓWKA
91-744 Łódź, ul.Sucharskiego 3,
tel./fax:+48/42/ 656 19 06, mobile: +48
e-mail: informacja@kornelowka.edu.pl, www.kornelowka.edu.pl

© design by Agnieszka Wojtas informacja o stronie