Praca własna


Od września 2011 roku, jedną z zasadniczych form pracy w klasie szóstej jest tzw. praca własna, podczas której uczeń samodzielnie zdobywa i doskonali swoje wiadomości i umiejętności. Odbywa się to przy udziale tygodniowych kart pracy, których zadaniem jest systematyzowanie pracy ucznia i pomoc w planowaniu indywidualnego rozwoju. Ponadto bardzo ważną rolę odgrywa dobrze przygotowany nauczyciel, którego zadaniem jest organizowanie otoczenia, pomoc w planowaniu pracy ucznia, doradzanie i konsultowanie przy rozwiązywaniu zadań edukacyjnych, zachęcanie do samodzielnego, aktywnego działania ucznia.

Do samodzielnej pracy uczniów przygotowano zestaw kart z zadaniami z matematyki. Nauczyciele pozostałych przedmiotów, co tydzień, opracowują odpowiednie zestawy ćwiczeń.

Pod koniec każdego tygodnia pracy uczniowie rozliczają się z wykonanych zadań i oceniani są poprzez wystawienie odpowiedniej oceny:

A – uczeń pracował samodzielnie, wykonał zadania z karty pracy w większości bardzo dobrze oraz podjął udaną próbę wykonania zadań rozszerzonych,
B – uczeń pracował samodzielnie, wykonał zadania z kart pracy w większości dobrze lub bardzo dobrze, ale nie podjął próby rozwiązania zadań z poziomu rozszerzonego,
C – uczeń wykonał zadania z kart pracy wyłącznie z poziomu podstawowego w większości dobrze, ale z pomocą nauczyciela,
D – uczeń nie wykonał zadań z kart pracy lub nie rozliczył się z wykonanej pracy w wyznaczonym terminie.

Tego typu forma pracy jest jedynie inną formą realizacji podstawy programowej. Uczniowie zdobywają podstawy wiedzy humanistycznej, matematycznej, przyrodniczej oraz językowej i nabywają określonych umiejętności wynikających z przyjętych do realizacji programów nauczania.

Reguły pracy własnej:
1) Nie przeszkadzaj innym w pracy, 2) Nie mów głośno, wystarczy szept, 3) Doprowadź każdą pracę do końca, 4) Nie przeszkadzaj, kiedy nauczyciel objaśnia coś innemu dziecku, 5) Staraj się pomagać innym, 6) Każdą pomoc odkładaj na swoje miejsce.


Rozkłady materiałów

Matematyka (Agnieszka Wojtas) - Stabelaryzowany rozkład materiału z matematyki
dla klas 4-6. - >>stat4uSZKOŁA PODSTAWOWA KORNELÓWKA
91-744 Łódź, ul.Sucharskiego 3,
tel./fax:+48/42/ 656 19 06, mobile: +48
e-mail: informacja@kornelowka.edu.pl, www.kornelowka.edu.pl

© design by Agnieszka Wojtas informacja o stronie