O Szkole
Statut
Ocenianie
Organizacja
Materiały do druku
Nauczyciele
Kontakt

Wewnątrzszkolene Zasady OcenianiaWewnątrzszkolne zasady oceniania są częścią Statutu Prywatnej Szkoły Podstawowej „KORNELÓWKA” ( WZO - >> ).W wyniku ewaluacji zmianie ulegnie część dotycząca oceny zachowania uczniów (termin zmian - do końca września).

Każdy nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania uczniów oraz Rodziców o zasadach zawartych w przedmiotowym systemie oceniania.MATEMATYKA (Agnieszka Wojtas) - system oceniania z matematyki oparty jest o karty (system oceniania z matematyki);
karta_obserwacji, karta_zaliczeniowa, ocenianie_04, ocenianie_06.

Dodatkowo został stworzony system oceniania projektów (matematyka) (ocenianie_projektów); karta_projekty.


RELIGIA (Barbara Włodarczyk) - system oceniania z religii klasy IV - VI ( czytaj - >> );
RELIGIA (Barbara Włodarczyk) - system oceniania z religii klasy I - III ( czytaj - >> );

JĘZYK ANGIELSKI (Aleksandra Słabiak) - system oceniania z języka angielskiego klasy I - III ( czytaj - >> );
JĘZYK ANGIELSKI (Aleksandra Słabiak) - system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI ( czytaj - >> );

TECHNIKA (Agnieszka Gołembiewska) - system oceniania z techniki ( czytaj - >> );Home
stat4u
english polish dziennik elektronicznyPRIVATE PRIMARY SCHOOL KORNELÓWKA
91-744 Lodz, ul.Sucharskiego 3,
tel./fax:+48/42/ 656 19 06, mobile: +48
e-mail: informacja@kornelowka.edu.pl, www.kornelowka.edu.pl

© design by Agnieszka Wojtas about website