Bardzo istotnym elementem edukacji naszych dzieci jest wybór podręczników.

Nadrzędną zasadą, która przyświeca naszym nauczycielom przy ich wyborze, jest to, na ile konstrukcja, treści oraz forma zadań pobudzają uczniów do myślenia i inspirują do samodzielnej pracy.

Stąd też w klasach 4 - 6 wybór podręcznika jest określany indywidualnie przez nauczyciela, który jest zobowiązany do uwzględnienia elementów nadrzędnych, którymi kieruje się szkoła.

Inna sytuacja jest w klasach 1 - 3.
Wraz z reformą na rynku pokazały się pakiety do nauczania Edukacji Wczesnoszkolnej zgodne co do treści z nową podstawą programową.

W pierwszym roku wejścia reformy (2009/2011) uczniowie naszej szkoły pracowali na „Razem w Szkole” (wydawnictwo WSiP). Ponieważ efekty pracy z podręcznikiem nie były satysfakcjonujące podjęliśmy decyzję o zmianie programu nauczania na zestaw podręczników Wydawnictwa Nowe Era.

stat4uSZKOŁA PODSTAWOWA KORNELÓWKA
91-744 Łódź, ul.Sucharskiego 3,
tel./fax:+48/42/ 656 19 06, mobile: +48
e-mail: informacja@kornelowka.edu.pl, www.kornelowka.edu.pl

© design by Agnieszka Wojtas informacja o stronie