Prywatna Szkoła Podstawowa Kornelówka składa najserdeczniejsze podziękowania wszystkim osobom oraz instytucjom, dzięki którym w placówce panuje wyjątkowa atmosferę i możliwy jest jej rozwój.

Szczególne słowa uznania kierujemy do tych, którzy pomagają nam kształtować właściwe postawy społeczne. To dzięki nim nasi absolwenci godnie reprezentują naszą szkołę na swojej dalszej drodze.

Dziękujemy Rodzicom:
- Joannie Wójcik, Izabeli Konopińskiej, Monice Iwańskiej, Annie Skroberandzie, Dariuszowi Gałązce, Tomaszowi Masłowskiemu, Giovannie Sapun, Hubertowi Rosak, Państwu Kupras, Monice Cybart, Włodzimierzowi Pająkowi, Jackowi Łągwie, Beacie Baranowskiej, Bartkowi Graczykowi, Małgorzacie Sęczkowskiej, Monice Koterbickiej, Małgorzacie Sztupeckiej, Małgorzacie Karczmarskiej, Ewie Radeckiej, Joannie Krawczyńskiej, Piotrowi Smulskiemu, Zyguntowi Góralczykowi, Emilia Gajek.

oraz:
- Stanisławowi Kmiecikowi, Wydawnictwu Szkolnemu PWN,Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu dla Dzieci Niedowidzących, Zespołowi Szkół Specjalnych.stat4uSZKOŁA PODSTAWOWA KORNELÓWKA
91-744 Łódź, ul.Sucharskiego 3,
tel./fax:+48/42/ 656 19 06, mobile: +48
e-mail: informacja@kornelowka.edu.pl, www.kornelowka.edu.pl

© design by Agnieszka Wojtas informacja o stronie