Rada Rodziców przy naszej szkole:


W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wszystkich klas. Są to:
- Marta Pruszyńska, (klasa IIIa),
- Robert Czylkowski, (klasa IIIb),
- , (klasa IIa),
- , (klasa IIb),
- Monika Koterbicka, (klasa V),
- Agnieszka jurczyk (klasa VI).

Celem Rady Rodziców jest ścisła współpraca z władzami szkoły, informowanie siebie nawzajem o elementach wpływających na życie szkoły. Dyrektor oraz organ prowadzący szkołę jest otwarty na uwagi dotyczące działalności szkoły jak również na własną inicjatywę Rodziców.stat4uSZKOŁA PODSTAWOWA KORNELÓWKA
91-744 Łódź, ul.Sucharskiego 3,
tel./fax:+48/42/ 656 19 06, mobile: +48
e-mail: informacja@kornelowka.edu.pl, www.kornelowka.edu.pl

© design by Agnieszka Wojtas informacja o stronie