ZAPRASZAMY DZIECI do NAUKI W KORNELÓWCE


Zapraszamy do zapisu dzieci na rok szkolny 2019/2020


Kameralny charakter szkoły sprawia, iż nasi uczniowie czują się w niej bezpiecznie, a każdy uczeń stanowi osobowość,
nad którą pracuje zespół doświadczonych i bardzo dobrze przygotowanych do pracy z dziećmi nauczycieli.

W tradycyjnej klasie oferujemy między innymi:
pracę z dziećmi w małych grupach,
5 godzin języka angielskiego w tygodniu (1 godzina z native speaker),
2 godziny języka francuskiego (od klasy 2),
dodatowo język włoski (2 godziny),
godzinę religii (nieobowiązkowo),
etykę, zajęcia twórcze, warsztaty filozoficzne,
zajęcia na basenie (kl.1-8), zajęcia taneczne (kl. 1- 3),
opiekę świetlicową w godzinach 7.30-17.00,
ciekawe wyjścia do muzeów,
elementy pedagogiki Marii Montessori,
wykwalifikowaną kadrę nauczycielską,
przeszklone ściany oraz monitoring,
w pełni wyposażoną pracownię przyrodniczą (środki WFOŚ w Łodzi)
duży ogród do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu,
współpracę z psychologiem szkolnym.

Dodatkowo, w klasach 1 – 3 oferujemy:
gimnastykę korekcyjną,
możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych oferowanych przez szkołę.

W szkole dzieci mogą zjeść obiad złożony z dwóch dań (za dodatkową opłatą),
a przez cały dzień mają dostęp do ciepłej herbaty.

KORNELÓWKA ZAPEWNIA SERDECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
WSZYSTKIM SWOIM UCZNIOM.


Informacji o systemie pracy szkoły oraz o zapisach
udzielamy codziennie w godz. 08.00-16.00.

stat4uSZKOŁA PODSTAWOWA KORNELÓWKA
91-744 Łódź, ul.Sucharskiego 3,
tel./fax:+48/42/ 656 19 06, mobile: +48
e-mail: informacja@kornelowka.edu.pl, www.kornelowka.edu.pl

© design by Agnieszka Wojtas informacja o stronie