Strategia nauczania


Wiele osób mówi, że nauczyciele spędzają za dużo czasu na nauczanie, a za mało na pozwalanie uczniom uczyć się.

Jest takie powiedzenie: „Jeśli dasz człowiekowi rybę, będzie on miał jedzenie na jeden dzień. Jeśli jednak nauczysz go jak łowić, będzie on miał jedzenie do końca życia.” Problem wielu nauczycieli polega na tym, że „wyposażają” swoich uczniów w „rybę” – poświęcają zbyt wiele czasu próbując nauczyć swoich uczniów, zamiast pokazać im, jak się uczyć.”

Lionel Kernerman
„Niezależność uczniów”
(„Independence for Young Learners”)

Kluczowe kompetencje:

• Praca w zespole,
• Posługiwanie się nowoczesną techniką informatyczną i komunikowanie się,
• Rozwiązywanie problemów,
• Wysłuchiwanie innych i branie pod uwagę ich punktu widzenia,
• Korzystanie z różnych źródeł informacji,
• Porozumiewanie się,
• Łączenie i porządkowanie rozmaitych porcji wiedzy,
• Radzenie sobie z niepewnością i złożonością,
• Organizowanie i ocenianie własnej pracy.dalej ->>

stat4uSZKOŁA PODSTAWOWA KORNELÓWKA
91-744 Łódź, ul.Sucharskiego 3,
tel./fax:+48/42/ 656 19 06, mobile: +48
e-mail: informacja@kornelowka.edu.pl, www.kornelowka.edu.pl

© design by Agnieszka Wojtas informacja o stronie