Jako szkoła stawiamy na wszechstronną ofertę zajęć pozalekcyjnych. Nie tylko wypełniają one wolny czas ucznia,ale przede wszystkim pozwalają rozwijać jego zainteresowania. Dają możliwość osiągania sukcesów. Dzięki nim z kolei, uczniowie czują się doceniani. Udział w różnorodnych konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych to podsumowanie pracy wszystkich kół zainteresowań. Zdrowa rywalizacja pobudza dzieci do twórczego myślenia, daje szansę porównania efektów własnej pracy z umiejętnościami innych uczniów, mobilizuje do dalszej pracy.

Pragniemy, aby dział "sukcesy" prezentował osiągnięcia uczniów naszej szkoły ze wszystki dziedzin. Znajdziecie tu wyniki sprawdzianów szóstoklasistów z roku 2008 oraz 2009 oraz wyniki konkursów szkolnych i międzyszkolnych.

stat4uSZKOŁA PODSTAWOWA KORNELÓWKA
91-744 Łódź, ul.Sucharskiego 3,
tel./fax:+48/42/ 656 19 06, mobile: +48
e-mail: informacja@kornelowka.edu.pl, www.kornelowka.edu.pl

© design by Agnieszka Wojtas informacja o stronie