SZKOŁA BEZ PRZEMOCY


Od września 2009r. Prywatna Szkoła Podstawowa Kornelówka bierze udział w ogólnopolskim programie społecznym „Szkoła bez przemocy". Głównym celem tego Programu jest zwiększanie poziomu świadomości tak ważnego społecznie problemu, jakim jest przemoc szkolna oraz dostarczanie szkołom systemowych narzędzi umożliwiających skuteczne zapobieganie wzrostowi przemocy i agresji w szkołach.

Osobą sprawującą opiekę na realizacją programu w szkole jest p. Barbara Włodarczyk.

Zarówno za rok szkolny 2009/2010 jak i 2010/2011 szkoła uzyskała CERTYFIKATY szkoły bez przemocy.

stat4uSZKOŁA PODSTAWOWA KORNELÓWKA
91-744 Łódź, ul.Sucharskiego 3,
tel./fax:+48/42/ 656 19 06, mobile: +48
e-mail: informacja@kornelowka.edu.pl, www.kornelowka.edu.pl

© design by Agnieszka Wojtas informacja o stronie